HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Projekty - Dotacje unijne dla MŚP

Dotacje dla PrzedsiębiorstwW zakresie dotacji dla Przedsiębiorstw oferujemy kompleksowe wsparcie konsultingowe, począwszy od weryfikacji szans dotacyjnych, przez napisanie wniosku i pozyskanie wsparcia unijnego, po realizację projektów i ich rozliczanie.


Zakres usług w ramach programów unijnych dla Przedsiębiorstw, w których specjalizuje się Nasza Firma to:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych

 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie

 • Przygotowanie wymaganych załączników do Wniosku o dofinansowanie

 • Złożenie Wniosku o dofinansowanie

 • Negocjacje z Instytucją Pośredniczącą

 • Przygotowanie wymaganych załączników niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

 

Specjalizujemy się w dotacjach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, PFRON, FIO, programów lokalnych.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy możliwości dotacyjnych.
Na Państwa życzenie rozważymy również możliwości otrzymania dotacji
dla projektów inwestycyjnych.

 

Uwaga!

Z względu na współpracę z wieloma Klientami zainteresowanymi realizacją projektów inwestycyjnych, zapraszamy firmy zajmujące się pozyskiwaniem funduszy unijnych do współpracy w zakresie sporządzania wniosków inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje dla sektora publicznegoW zakresie dotacji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych jednostek z Sektora Publicznego i Pożytku Publicznego oferujemy kompleksowe wsparcie doradcze i konsultingowe, począwszy od weryfikacji szans dotacyjnych, po uzyskanie wsparcia unijnego.


Zakres usług w ramach programów unijnych dla Jednostek Publicznych i Organizacji Pożytku Publicznego, w których specjalizuje się Nasza Firma to:

 • Wstępne konsultowanie, etap przygotowawczy wniosku

 • Sporządzenie Studium Wykonalności według wymogów programu dotacyjnego

 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie

 • Przygotowanie wymaganych załączników do Wniosku o dofinansowanie

 • Negocjacje z Instytucją Pośredniczącą

 • Przygotowanie wymaganych załączników niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

 

Specjalizujemy się w dotacjach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, PFRON, FIO, programów lokalnych

 

Zapraszamy do kontaktu w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy możliwości dotacyjnych.
Na Państwa życzenie rozważymy również możliwości otrzymania dotacji
dla projektów inwestycyjnych.


Kontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 501 501 998

email: mdscentrum@mdscentrum.pl


Menu