HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

O nas - Rejestr Instytucji Szkoleniowych


Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Firma MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
 jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach od 2011 r.,
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00036/2011


Menu