HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia NauczycieliMając na uwadze szacunek dla trudnego zawodu nauczyciela, który na co dzień znajduje się w wielu sytuacjach, czasem trudnych, z ludźmi o zróżnicowanych charakterach, zarówno wśród uczniów i ich rodziców, jak
i współpracowników, zapraszamy na szkolenia i warsztaty wspomagające rozwój osobisty i doskonalące kompetencje nauczycielskie. Jesteśmy przekonani, że biorąc udział w naszych szkoleniach nie tylko wzbogacicie Państwo własny warsztat nauczyciela, ale również będziecie bardziej skuteczni w udzielaniu wsparcia uczniom i ich rodzicom. 

Dla Dyrekcji szkoły – Pani Dyrektor/Pana Dyrektora, przygotowaliśmy warsztaty z cyklu „Szkoła to też firma”, ponieważ jesteśmy świadomi, że nazwa stanowiska „Dyrektor” nie oddaje złożoności pracy człowieka, który łączy kompetencje nauczycielskie, z zarządczymi i oprócz znajomości nauczanego przedmiotu wymaga się od niego orientacji nie tylko w przepisach prawa oświatowego, ale i w zakresie wielu dziedzin dotyczących działalności szkoły 
i uczniów, umiejętności gospodarowania powierzonym budżetem i zarządzania personelem oraz autoprezentacji
i budowania wizerunku szkoły w relacjach z otoczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeśli nie znajdziecie Państwo interesującego tematu szkolenia, przygotujemy warsztat na zamówienie.

 

 

Opinie uczestników szkoleń:


„Kompetentna prowadząca rozumiejąca specyfikę pracy. Jestem usatysfakcjonowana przedstawionym materiałem.”

„Ogromna wiedza Pani prowadzącej, przekazywana w bardzo klarowny sposób. Jej umiejętność przenoszenia zagadnień na życie codzienne.”

„Całość – wykład bardzo interesujący. Jest super!”

„Profesjonalizm osoby prowadzącej szkolenie – bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.”

„Tematyka była omówiona w sposób rzetelny. Prezentacja stanowiła tło, a nie główną część szkolenia. Prowadząca dzieliła się swoją wiedzą praktyczną, teorie psychologiczne omawiała w sposób niezbędny do zrozumienia zagadnienia. Cieszę się, że mogłam poznać Panią prowadzącą i na pewno skorzystam ze zdobytej wiedzy i prezentacji, które otrzymałam.”

„Temat przedstawiony konkretnie i jasno. Otrzymałam odpowiedzi na interesujące mnie pytania.”

„Kompetencje osoby prowadzącej, zrozumiałe przedstawienie zagadnienia, sprawność organizacyjna prowadzącej.”

„Aktualny temat, zdobycie pożytecznych informacji do wykorzystania w pracy zawodowej.”

 

 

 Szkoła w Unii Europejskiej - ABC pozyskiwania funduszy unijnych

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego z sukcesem pozyskuje środki finansowe na realizację projektów skierowanych do uczniów i uczennic szkół.

W latach 2013-2015 firma pozyskała fundusze w ramach podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na realizację projektów:

- Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy (wartość projektu 1 138 544,80zł)

- Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego (wartość projektu 1 030 844,24zł)

W roku 2016 otrzymała dofinansowanie dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na realizację projektów:

- Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II

- Akademia Kluczowych Kompetencji Batorego II

- Akademia Kluczowych Kompetencji Soli

Unikalną częścią tego szkolenia jest opieka poszkoleniowa, co jest równoznaczne z tym, że po szkoleniu otrzymują Państwo konsultację ekspercką, dotyczącą napisanego przez Państwa projektu. Porada ekspercka jest niezwykle pomocna przed bezpośrednim złożeniem projektu, gdyż pozwoli rozwiać wszelkie ewentualnie pojawiające się wątpliwości.

Udział w szkoleniu pozwoli na rozwój umiejętności w zakresie:

• Budowania zespołu projektowego

• Przygotowania projektu

• Zarządzania projektem

• Przygotowania szczegółowego budżetu projektu

• Pracy na generatorze wniosków

Pobierz: Program szkolenia
Szkolenia otwarte dla Dyrektorów szkół, metodyków oraz nauczycieli

Program szkolenia

Termin

Miejsce

Cena za osobę

Karta zgłoszeniowa

Coaching w szkole - udzielanie pomocy
w twórczym myśleniu oraz samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań

Do ustalenia

Gliwice

199 zł*

Karta zgłoszeniowa

 

Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne

 

Do ustalenia

 

Gliwice

 

800 zł*

 

Karta zgłoszeniowa

 

 

Jak bronić interesów szkoły?

 

Do ustalenia Gliwice 500 zł* Karta zgłoszeniowa

Akademia Metodyka MDS

Do ustalenia Gliwice Do ustalenia indywidualnie* Karta zgłoszeniowa

* Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT (23%) i obowiązują w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany w co najmniej 70 % ze środków publicznych.

 

 

Ramowa oferta szkoleń w siedzibie Państwa szkoły

 

Oprócz szkoleń otwartych dla Dyrektorów szkół oraz Grona pedagogicznego, w naszej podstawowej ofercie znajdują się szkolenia, będące odpowiedzią na potrzeby zgłaszane nam przez Pedagogów szkolnych, Nauczycieli, Dyrektorów, a także wynikające z dokonanej przez MDS Centrum Wsparcia Biznesowego analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonej wśród placówek oświatowych województwa śląskiego. Proponujemy również szkolenia, których programy stają się odpowiedzią na indywidualne potrzeby szkoły.


Pobierz ofertę: Szkolenia dla Grona Pedagogicznego

 

 

Nasi Klienci:

 • Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach
 • Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
 • Gimnazjum nr 20 w Zabrzu - referencje
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Pszczynie - referencje
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu - referencje
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej - referencje
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach - referencje
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach
 • Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach
 • Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku

 

W celu zamówienia szkolenia lub zadania pytań związanych z ofertą szkoleń dla Grona pedagogicznego zapraszamy do kontaktu tel. 512 925 500.


Kontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 501 501 998

email: mdscentrum@mdscentrum.pl


Menu